Zapni sa pre Slovensko

Dňa 6.10.2023 sa spoločnosť Liquibox Nitra zapojila do dobrovoľníckeho projektu Zapni sa pre Slovensko. Z veľkého množstva organizácií, ktoré boli do tohto projektu zapojené, si táto spoločnosť vybrala Združenie STORM a Materské centrum Klokanček, ktorým pomohli vylepšiť interiér, ale aj exteriér ich priestorov. Obe tieto centrá sa zameriavajú najmä na deti a mládež a pomáhajú…

Úžasná Atmosféra na Medzinárodnom Maratóne Mieru v Košiciach!

Úžasná Atmosféra na Medzinárodnom Maratóne Mieru v Košiciach!

Chceli by sme srdečne zablahoželať našim kolegom, ktorí sa rozhodli prijať výzvu a úspešne odbehli polmaratón! Ich odhodlanie, tréning a vôľa sú naozaj obdivuhodné.

Takéto podujatia nám pripomínajú, aký dôležitý je spoločný cieľ, tímová práca a vzájomná podpora.

Nová čerpacia stanica

S potešením oznamujeme, že sme postavili a pripravili nové priestory pre čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Toto otvorenie predstavuje ďalší krok v našom záväzku prinášať kvalitné služby a pohodlie v Priemyselnom parku Nitra – Sever. Sme presvedčení, že nová čerpacia stanica Slovnaft bude hodnotným prínosom pre túto oblasť a všetkých motoristov a podnikateľov, ktorí ju navštívia.

Odovzdanie priestorov firme FedEx

Úspešne sme odovzdali priestory našej budovy logistickej firme FedEx. Tento moment nám prináša veľkú radosť a sme vďační za dôveru, ktorú spoločnosť FedEx voči nám prejavila. Veríme, že priestory a infraštruktúra umožnia spoločnosti poskytovať prvotriedne logistické služby svojim zákazníkom.