Spoločnosť Foxconn sa pričinila o vznik nového turistického bodu na mape Nitry

Nová turistická atrakcia na Pyramíde!

Fotopoint je drevený rám s krásnym výhľadom na panorámu mesta. Novú turistickú atrakciu symbolicky odhalili primátor mesta Nitra Marek Hattas, výkonný riaditeľ spoločnosti Foxconn Slovakia Peter Hrčka a Andrej Berkes z občianskeho združenia Zoborský skrášľovací spolok.

Viac na tomto linku: https://tvnitricka.sk/nitra-ma-prvy-fotopoint/

Zahájenie dostavby Výrobno-skladovej Haly S

Oficiálne sme zahájili dostavbu nášho projektu Výrobno-skladovej Haly S v Priemyselnom parku Nitra – Sever! Pri dostavbe zohľadňujeme aj požiadavky nášho klienta, aby splnila jeho očakávania a potreby. 📈 Dostupné plochy na prenájom: 2000 m2 voľnej plochy Týmto ponúkame príležitosť stať sa súčasťou nášho priemyselného parku a využiť tak dostupné priestory na prenájom. Nechajte svoj…

Zapni sa pre Slovensko

Dňa 6.10.2023 sa spoločnosť Liquibox Nitra zapojila do dobrovoľníckeho projektu Zapni sa pre Slovensko. Z veľkého množstva organizácií, ktoré boli do tohto projektu zapojené, si táto spoločnosť vybrala Združenie STORM a Materské centrum Klokanček, ktorým pomohli vylepšiť interiér, ale aj exteriér ich priestorov. Obe tieto centrá sa zameriavajú najmä na deti a mládež a pomáhajú…

Nová čerpacia stanica

S potešením oznamujeme, že sme postavili a pripravili nové priestory pre čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Toto otvorenie predstavuje ďalší krok v našom záväzku prinášať kvalitné služby a pohodlie v Priemyselnom parku Nitra – Sever. Sme presvedčení, že nová čerpacia stanica Slovnaft bude hodnotným prínosom pre túto oblasť a všetkých motoristov a podnikateľov, ktorí ju navštívia.