Možnosti automobilového priemyslu v Strednej a Východnej Európe – konferencia

13. júna 2018 sa v priestoroch budovy Nitra Invest konala konferencia v rámci podujatia Opportunities in Central & Eastern Europe – Focus on the Slovak Republic, organizovaného agentúrou The Voice of Automotive Business v spolupráci s Britskou obchodnou komorou na Slovensku. Konferencia sa konala za účelom prezentácie pracovných a podnikateľských možností v Nitre, konkrétne v priemyselnom parku Nitra Sever, potencionálnym britským investorom. Medzi zúčastnenými…

Slovensko – Čínske obchodné stretnutie

V priestoroch Nitra Investu a Nitrianskeho mestského úradu v Nitre sa dňa 16.4.2018 konalo stretnutie 27 členov delegácie podnikateľských subjektov, ktorých združuje čínska národná organizácia Council For Promoting South-South Cooperation (CPSSR) z Pekingu. Stretnutie bolo organizované spoločnosťou Nitra Invest v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a mestom Nitra. Spoločne sa stretli predseda CPSSC Lu Xinhua, zástupca…

Architektonická súťaž vyhlásená

Spoločnosť Nitra Invest vyhlásila architektonickú súťaž o návrh riešenia zóny pre maloobchod a vybavenosť na hranici priemyselného parku Nitra-Sever pozdĺž rýchlostnej komunikácie R1A a jej priamym pripojením.