PORADENSTVO

Klientom, ktorí zvažujú investíciu do nehnuteľností, poskytujeme komplexnú podporu a poradenstvo pri zorientovaní sa v danom prostredí. Získajú od nás dôležité informácie o slovenskej legislatíve, schvaľovacích a povoľovacích procesoch, možných rizikách v danej oblasti a ekonomického potenciálu konkrétneho zámeru.

 • Poradenstvo v realitnom segmente
 • Poradenstvo pri plánovaní a realizácii projektov

INVESTÍCIE

Naše investičné aktivity smerujú najmä do komerčných nehnuteľností. Zameriavame sa na existujúce nehnuteľnosti, nehnuteľnosti, pri ktorých vystupujeme ako developer a v menšej miere sa venujeme aj rezidenčným nehnuteľnostiam. Tretím stranám ponúkame možnosť spolupodieľať sa na investíciách.

 • participovanie na investíciách formou Joint Venture (JV)

BUILD-TO-SUIT

Budujeme priemyselné nehnuteľnosti na mieru. Následne ich prenajímame alebo odpredáme klientovi.

 • konzultácia potrieb a preferencii klienta
 • zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie na mieru a príslušných povolení
 • výstavba a kolaudácia

DEVELOPMENT A VÝSTAVBA, DODANIE STAVBY

Venujeme sa developmentu a redevelopmentu stavebných projektov od A po Z. Naše portfólio zahŕňa projekty, ktoré vznikajú na zelenej lúke alebo brownfielde. V rámci tejto činnosti zabezpečujeme všetky potrebné povolenia, výstavbu i kolaudáciu stavby.

 • rozpočtová činnosť
 • vysúťaženie jednotlivých dodávateľov stavby
 • dozorovanie stavby
 • právne zastrešenie
 • činnosť generálneho dodávateľa stavby

FACILITY A PROPERTY MANAGEMENT

Táto činnosť zahŕňa kompletnú prevádzku a správu budov, údržbu, servis a revízie technických zariadení budov.

 • nastavenie cien prenájmu nehnuteľností
 • prevádzka nehnuteľností
 • obhliadky s potenciálnymi nájomcami
 • výber nájomného
 • optimalizácia nákladov
 • reportovanie hospodárenia
 • prevádzka a monitorovanie stavu nehnuteľností
 • technická správa budov, údržba, servis a revízne prehliadky technických zariadení

ZASTUPOVANIE MAJITEĽOV

Zastupujeme majiteľov nehnuteľností. Vyhľadávame pre nich klientov, rokujeme v záujme prenajímateľov a zabezpečujeme im právny servis.

 • vypracovanie propagačných materiálov
 • oslovovanie klientov
 • negociácia zmluvných podmienok
 • optimalizácia nákladov
 • právne služby

ZASTUPOVANIE NÁJOMCOV

Klientom pomáhame nájsť vhodný priestor pre ich aktivity. Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti im dokážeme vyjednať čo najlepšie podmienky.

 • prieskum trhu nehnuteľností
 • vypracovanie odporúčaní pre riešenie existujúceho alebo nového nájomného vzťahu
 • analýza stavu nehnuteľnosti
 • analýza zmluvných podmienok majiteľa a nájomcu
 • negociácia nájmov a zastupovanie nájomcu
 • relokácia
 • reorganizácia nájmov