Administratívny projekt Business Center Rozvojová spoločnosti Nitra Invest, ktorý ponúka priestory najvyššieho štandardu triedy A, je už takmer plne obsadený nájomcami. V poslednom mesiaci roku 2015 si spoločnosti ARIOS – human resources s. r. o. a WINCOR NIXDORF s.r.o. prenajali takmer posledné z voľných priestorov v budove s celkovou prenajímateľnou plochou viac ako 10,000 m2. V BC Rozvojová dnes spolu sídli 25 zahraničných a domácich firiem. Jednoznačným benefitom pre všetkých nájomcov je 350 vlastných parkovacích miest.