Nitra-Sever

Jeden z najlepších priemyselných parkov na Slovensku.
Vynikajúca poloha, dobre vybudovaná infraštruktúra, kvalifikovaná pracovná sila.
V priemyselnom parku je momentálne vytvorených približne 4 000 pracovných miest.

O projekte

 • Lokalita: Nitra

 • Stav projektu: Prebiehajúci

Aktuálny stav pozemkov

Spoločnosť Nitra Invest s.r.o. vysporiadala v danej lokalite viac ako 6 000 vlastníckych vzťahov k pozemkom a v súčasnosti stále kontroluje ich dominantnú časť.

Vybudovaním potrebnej infraštruktúry zároveň umožnila vstup domácim aj zahraničným investorom.

 

2021 Pozemky volne PP Nitra Sever

Kapacita infraštruktúry

Elektrina

110/ 22 kV; 150 MW

Voda

120 l/ s

Plyn

Regulačná stanica veľmi vysokého tlaku plynu – VVT DN 300, možno rozšíriť o ďalšiu regulačnú stanicu

Kanalizácia

Tlaková kanalizácia odpadových vôd – možnosť pripojiť akékoľvek splašky bez obmedzení; splašková a zvlášť dažďová

Telekomunikácie

Metalika/ možnosť napojenia sa priamo na optiku od viacerých spoločností (Benestra, Slovak Telekom, atď.)

Kapacita infraštruktúry

Elektrina

110/ 22 kV; 150 MW

Voda

120 l/ s

Plyn

Regulačná stanica veľmi vysokého tlaku plynu – VVT DN 300, možno rozšíriť o ďalšiu regulačnú stanicu

Kanalizácia

Tlaková kanalizácia odpadových vôd – možnosť pripojiť akékoľvek splašky bez obmedzení; splašková a zvlášť dažďová

Telekomunikácie

Metalika/ možnosť napojenia sa priamo na optiku od viacerých spoločností (Benestra, Slovak Telekom, atď.)

Všetky výhody spojené s lokalitou na západnom Slovensku

Dobre vybudovaná infraštruktúra. Blízkosť Rakúska, Nemecka a hlavných ťahov na Poľsko, Česko, Maďarsko.

Veľká zásoba dostupnej a skúsenej pracovnej sily v spádovej oblasti (momentálne 14% nezamestnanosť v kraji). Veľmi dobrá pracovná disciplína a produktivita.

Náklady

Základné informácie

 • Pracovná sila v Nitrianskom kraji je tretia najlacnejšia na Slovensku (2Q 2015)
 • Väčšina pozemkov v priemyselnom parku Nitra-Sever je vyňatá zo Slovenského pozemkového fondu
 • Celková rozloha parku:
  cca 230 Ha
 • Rozloha voľných vysporiadaných pozemkov:
  viac ako 45 Ha

Mesto Nitra

Geografická poloha: 48018“ N.LAT. 18014“ E.LON.
Nadmorská výška: 141 m, plochý podklad +/1 1 m
Úroveň podzemnej vody: 3,0 – 3,3 m pod povrchom

Oblasť bez záplav a zemetrasení
Mierna a prevažne suchá klíma

Nitra sa nachádza na juhozápade Slovenska a je najstarším Slovenským mestom vzniknutým na konci 5. Storočia. Predstavuje administratívne centrum Nitrianskeho kraja.

Moderné mesto, sídlo vedy a vzdelávania, sociálne a kultúrne centrum, a taktiež centrum športových aktivít Nitrianskeho kraja. Významné centrum obchodu a medzinárodných podujatí.

Rozloha

 • Nitra: 108 km2
 • Nitriansky okres: 870 km2
 • Nitriansky kraj: 6 343 km2

Populácia

 • Nitra: 83 692
 • Nitriansky okres: 164 597
 • Nitriansky kraj: 705 661

Hustota zaľudnenia

 • Nitra: 774 / 1 km2
 • Nitriansky okres: 189 / 1 km2
 • Nitriansky kraj: 111 / 1 km2

Pracovná sila

Priemerná hrubá mzda
 • 837 €/mesiac (2Q 2015)

 

Nezamestnanosť
 • 9,71% (2Q 2015)

 

Stredoškolské všeobecné vzdelanie
 • 3 500 študentov

 

Učňovské školy
 • 3 200 absolventov ročne
 • Odbory: Obsluha strojov, Strojníctvo, Plastový priemysel, Kovospracujúci priemysel, Stavbárstvo, Potravinárstvo
Školstvo v Nitre
 • 2 univerzity a 22 000 študentov
 • Odbory: Manažment, Mechanizácia, Ekonómia, Filozofia, Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne práce, Agronómia, Teológia

 

Stredoškolské odborné vzdelanie
 • 4 700 študentov
 • Odbory: Elektrotechnika, Mechanizácia, Obchod, Ekonómia, Stavebníctvo, Hoteliérstvo, Gastronómia

Viac informácií nájdete v Information Memorande

Firmy v priemyselnom parku
Nitra-Sever

Foxconn
3pack
DPD
DS Smith
Ernst Keller
Express Kurier
Farguell
Giesecke and Devrient
GU BKS
Horecup
ICS
Ireks
JP
Marel
Quadrant
Real-K
Reydel
Steep
Svenda Stav