Dňa 22.11.2022 sme získali právoplatné Stavebné povolenie pre výstavbu ČS PHM v Priemyselnom parku Nitra – Sever, katastrálne územie Mlynárce.