Možnosti automobilového priemyslu v Strednej a Východnej Európe – konferencia

13. júna 2018 sa v priestoroch budovy Nitra Invest konala konferencia v rámci podujatia Opportunities in Central & Eastern Europe – Focus on the Slovak Republic, organizovaného agentúrou The Voice of Automotive Business v spolupráci s Britskou obchodnou komorou na Slovensku. Konferencia sa konala za účelom prezentácie pracovných a podnikateľských možností v Nitre, konkrétne v priemyselnom parku Nitra Sever, potencionálnym britským investorom. Medzi zúčastnenými…